Close

NGOs

ADARSH MAHILA SAMITI

Smt. Taradevi Pragatipati,President, Smt. Sita rani Swain,Secy , At-Naya Bazar Market, Po-Rourkela-10, Dist-Sundargarh

Adhikar

Basanti Tanty,President, Anjana Mahanta ,Secy. At-Sagjore, Po-Jaleaghat, Via-Bisra, Sundargarh

Adibasee Sahayog Sangha

Raju Pradhan,President, Sundargarh Ram Krishna Orm,Secy, At/Po-Diamunda, Via-Sargipali, Dist-Sundargarh

Ashraya

Sashi Bhusan Kar,President, Qr. No-P-4/18, Civil township, Rourkela,Sundargarh