ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୋଭିଡ -୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେୟମୁକ୍ତ (ଫୁସଫୁସ ଜନିତ )ସିଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ର ମନୋନଯନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)

କୋଭିଡ -୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେୟମୁକ୍ତ (ଫୁସଫୁସ ଜନିତ )ସିଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ର ମନୋନଯନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କୋଭିଡ -୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେୟମୁକ୍ତ (ଫୁସଫୁସ ଜନିତ )ସିଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ର ମନୋନଯନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
04/06/2021 30/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (426 KB)