ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

୩୧.୦୧.୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ପଦକର୍ମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୫ ଏମବି)

୩୧.୦୧.୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ପଦକର୍ମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୫ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
୩୧.୦୧.୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ପଦକର୍ମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୫ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼(ସଂସ୍ଥା ଉପ-ବିଭାଗ)
20/05/2020 20/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (795 KB)