ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

୧୫.୦୧.୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଗାଡି ଚାଳକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ରମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୭ କେବି)

୧୫.୦୧.୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଗାଡି ଚାଳକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ରମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୭ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
୧୫.୦୧.୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଗାଡି ଚାଳକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ରମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୭ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼(ସଂସ୍ଥା ଉପ-ବିଭାଗ)
23/11/2022 09/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (477 KB)