ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ତାଲିକା(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୯୦ କେବି)

ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ତାଲିକା(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୯୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ତାଲିକା(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୯୦ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
26/11/2019 24/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (990 KB)