ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯ ଏମବି)

ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
04/01/2019 15/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)