ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)

ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
31/01/2019 14/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB) Market Complex in front of Block Office (9 MB) Market Complex in front of Medical (9 MB)