ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ହକି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୬୯୦ କେବି)

ହକି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୬୯୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ହକି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୬୯୦ କେବି)
  • ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡା ପ୍ରାଧିକରଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
08/01/2021 10/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (690 KB)