ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
14/10/2019 20/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)