ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଚର (ATTENDANT) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଆବେଦନ କାରି ଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଚର (ATTENDANT) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଆବେଦନ କାରି ଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁଚର (ATTENDANT) ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଆବେଦନ କାରି ଙ୍କ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
20/02/2019 22/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)