ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ରିୟାନ୍ନ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଚୟନ ଫଳାଫଳ ର ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୩୯ କେବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ରିୟାନ୍ନ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଚୟନ ଫଳାଫଳ ର ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୩୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ରିୟାନ୍ନ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଚୟନ ଫଳାଫଳ ର ପ୍ରକାଶନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୩୯ କେବି)
  • ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
16/12/2021 31/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (339 KB)