ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ସହରରେ ବିଜୁଳିବନ୍ଧ ପୋଖରୀର ପୁନରାବୃତି ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱଛତା, ପଙ୍କ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ସହରରେ ବିଜୁଳିବନ୍ଧ ପୋଖରୀର ପୁନରାବୃତି ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱଛତା, ପଙ୍କ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ସହରରେ ବିଜୁଳିବନ୍ଧ ପୋଖରୀର ପୁନରାବୃତି ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱଛତା, ପଙ୍କ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
18/01/2019 02/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)