ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୮ କେବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୮ କେବି)
  • ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ,ସୁନ୍ଦରଗଡ
22/06/2021 28/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (818 KB)