ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୬ କେବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଉ ମୁଦ ନିଲାମ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୬ କେବି)
  • ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ,ସୁନ୍ଦରଗଡ
03/05/2021 10/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (276 KB) sariat detail notice (755 KB)