ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ବାଲା ମଡେଲ ଉପରେ ଅଙ୍ଗବାଡି ନିର୍ମାଣ ଅଭିକଳ୍ପ, ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ( ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ବାଲା ମଡେଲ ଉପରେ ଅଙ୍ଗବାଡି ନିର୍ମାଣ ଅଭିକଳ୍ପ, ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ( ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ବାଲା ମଡେଲ ଉପରେ ଅଙ୍ଗବାଡି ନିର୍ମାଣ ଅଭିକଳ୍ପ, ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ( ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
21/05/2020 08/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) 897 (306 KB)