ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁସଂସ୍ଥା ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁସଂସ୍ଥା ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁଶୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁସଂସ୍ଥା ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
13/10/2020 10/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (662 KB)