ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବ୍ୟାୟାମ ଜନିତ ଉପକରଣ, ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥାପନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବ୍ୟାୟାମ ଜନିତ ଉପକରଣ, ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥାପନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବ୍ୟାୟାମ ଜନିତ ଉପକରଣ, ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥାପନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
31/12/2018 10/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)