ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳାକୃତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସଂସ୍ଥାଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳାକୃତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସଂସ୍ଥାଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳାକୃତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସଂସ୍ଥାଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୪ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ , ସୁନ୍ଦରଗଡ
10/03/2022 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB) 578 (1 MB)