ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ (ଆଇ.ଇ.ସି) ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମାଧ୍ୟମର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ (ଆଇ.ଇ.ସି) ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମାଧ୍ୟମର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ (ଆଇ.ଇ.ସି) ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମାଧ୍ୟମର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
28/11/2019 18/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)