ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଉଅଛି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
06/11/2019 22/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)