ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଆଇଟି(ଜେଇଇ),ମେଡିକାଲ(ଏନଇଟିଇ) ସାଧାରଣ ଆଇନ ଆଡମିଶନ ଟେଷ୍ଟ (ସିଏଲଏଟି), ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ଏନଏଟିଏ)ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମି (ଏନଡିଏ) ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତାଲିମକେନ୍ଦ୍ର (କୋଚିଂ) ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଆଇଟି(ଜେଇଇ),ମେଡିକାଲ(ଏନଇଟିଇ) ସାଧାରଣ ଆଇନ ଆଡମିଶନ ଟେଷ୍ଟ (ସିଏଲଏଟି), ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ଏନଏଟିଏ)ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମି (ଏନଡିଏ) ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତାଲିମକେନ୍ଦ୍ର (କୋଚିଂ) ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଆଇଟି(ଜେଇଇ),ମେଡିକାଲ(ଏନଇଟିଇ) ସାଧାରଣ ଆଇନ ଆଡମିଶନ ଟେଷ୍ଟ (ସିଏଲଏଟି), ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ଏନଏଟିଏ)ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମି (ଏନଡିଏ) ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତାଲିମକେନ୍ଦ୍ର (କୋଚିଂ) ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
02/03/2021 23/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)