ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୁଚ।ଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡାକ ଦ୍ଵାରା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୦ କେବି)

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୁଚ।ଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡାକ ଦ୍ଵାରା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୁଚ।ଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୌରପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଇରାତ ଗୁଡିକ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡାକ ଦ୍ଵାରା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୧୦ କେବି)
  • ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ,ସୁନ୍ଦରଗଡ
18/05/2021 21/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (810 KB)