ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମା ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୦ କେବି)

ମା ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମା ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୦ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
16/04/2022 30/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (260 KB) MWH, RFP (7 MB) Corregendum (222 KB)