ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମାଣ୍ଡି ରୁ ରାଇସ ମିଲକୁ ଧାନ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପାନପୋଷ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ଚୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ମାଣ୍ଡି ରୁ ରାଇସ ମିଲକୁ ଧାନ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପାନପୋଷ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ଚୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମାଣ୍ଡି ରୁ ରାଇସ ମିଲକୁ ଧାନ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପାନପୋଷ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ଚୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିଃ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
08/12/2021 20/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)