ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀ ମାନକ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)

ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀ ମାନକ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀ ମାନକ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ , ସୁନ୍ଦରଗଡ
02/04/2022 22/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)