ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡାରେ ରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଭଡାରେ ରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡାରେ ରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  • ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ,ସୁନ୍ଦରଗଡ
11/08/2021 25/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)