ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
18/05/2020 28/05/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB) Quotation Call Notice No.-01 of 2020-21, Dt.14.05.2020 (2 MB)