ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୭୮ କେବି)

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୭୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୭୮ କେବି)
  • ସମନ୍ଵିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା,ପାନପୋଷ
29/06/2021 13/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (678 KB)