ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)

ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡାରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
25/06/2021 01/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)