ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(୧ ଏମବି)

ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ(୧ ଏମବି)
  • ପଂଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ବଣାଇଗଡ
18/06/2021 07/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)