ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା- ୨୭୫୮/ ତା -୨୨.୯.୨୦୧୭ ରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିବା ଲେଡୀ ମାଟ୍ରନ ପଦବୀ ରେ କୌଣସି ଯଦି ଆପତି/ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆପତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ପାରିବେ(୮୮୬ କେବି)

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା- ୨୭୫୮/ ତା -୨୨.୯.୨୦୧୭ ରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିବା ଲେଡୀ ମାଟ୍ରନ ପଦବୀ ରେ କୌଣସି ଯଦି ଆପତି/ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆପତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ପାରିବେ(୮୮୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା- ୨୭୫୮/ ତା -୨୨.୯.୨୦୧୭ ରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିବା ଲେଡୀ ମାଟ୍ରନ ପଦବୀ ରେ କୌଣସି ଯଦି ଆପତି/ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆପତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ପାରିବେ(୮୮୬ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
13/02/2020 29/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (886 KB)