ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗ୍ରେଡେସନର ତାଳିକା ଗୃପ-ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତା-୨୫.୦୫.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏ ୧ ଏମବି)

ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗ୍ରେଡେସନର ତାଳିକା ଗୃପ-ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତା-୨୫.୦୫.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏ ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗ୍ରେଡେସନର ତାଳିକା ଗୃପ-ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତା-୨୫.୦୫.୨୦୨୦(ପିଡ଼ିଏ ୧ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ(ସଂସ୍ଥା ଉପ-ବିଭାଗ)
30/05/2020 16/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)