ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଯୋଗଶାଳା ରସାୟନ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୫୫ କେବି)

ପ୍ରଯୋଗଶାଳା ରସାୟନ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୫୫ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରଯୋଗଶାଳା ରସାୟନ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୩୫୫ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
13/02/2020 29/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (355 KB)