ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ ଅନୁସୁଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
04/10/2019 15/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (213 KB)