ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପିଅନ/ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ (ପିଡିଏଫ ୩୦୭ କେବି)

ପିଅନ/ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ (ପିଡିଏଫ ୩୦୭ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପିଅନ/ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ (ପିଡିଏଫ ୩୦୭ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
16/08/2018 24/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (307 KB)