ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପାରମ୍ପପରିକ ପରିଧାନ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ (ହକି ଏବଂ ଫୁଟବଲ) ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୬ କେବି)

ପାରମ୍ପପରିକ ପରିଧାନ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ (ହକି ଏବଂ ଫୁଟବଲ) ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପାରମ୍ପପରିକ ପରିଧାନ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ (ହକି ଏବଂ ଫୁଟବଲ) ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୬ କେବି)
  • ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
23/03/2021 19/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (136 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (699 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ୨ (420 KB)