ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ ଅରୁଣିମା ବହି ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୧ କେବି)

ନୂଆ ଅରୁଣିମା ବହି ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୧ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନୂଆ ଅରୁଣିମା ବହି ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୧ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
24/06/2021 07/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (471 KB)