ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଲାମ ବିକ୍ରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୦୪/୨୦୧୮-୧୯(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫୪ କେବି )

ନିଲାମ ବିକ୍ରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୦୪/୨୦୧୮-୧୯(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫୪ କେବି )
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଲାମ ବିକ୍ରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୦୪/୨୦୧୮-୧୯(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫୪ କେବି )
  • ନିର୍ବାହ ଜନ୍ତ୍ରୀ ରୁକୁଡା କେନାଲ ବିଭାଗ, ରାଉରକେଲା-୪
06/02/2019 21/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (454 KB)