ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିପୁଣ ଆଦିବାସୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଅଭିଜଳକ(ଡାଟାବେସ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)

ନିପୁଣ ଆଦିବାସୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଅଭିଜଳକ(ଡାଟାବେସ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିପୁଣ ଆଦିବାସୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଅଭିଜଳକ(ଡାଟାବେସ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୨୬ କେବି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

09/08/2018 14/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (426 KB)