ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡି.ପି.ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନୋଟିସ (ପିଡ଼ିଏଫ 872 କେବି)

ଡି.ପି.ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନୋଟିସ (ପିଡ଼ିଏଫ 872 କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ପି.ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନୋଟିସ (ପିଡ଼ିଏଫ 872 କେବି)
  • ବିରମିତ୍ରପୁର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ବିରମିତ୍ରପୁର
17/10/2019 29/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (872 KB)