ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡି.ଏମ.ଏଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଓମବାଡସି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକଗୁଡିକରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଗୃହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)

ଡି.ଏମ.ଏଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଓମବାଡସି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକଗୁଡିକରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଗୃହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ଏମ.ଏଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଓମବାଡସି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକଗୁଡିକରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଗୃହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଚୟନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୭ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
08/01/2021 02/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (1 MB)