ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡାକ୍ତରଖାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ସରବରାହ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୨୯ କେବି)

ଡାକ୍ତରଖାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ସରବରାହ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୨୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡାକ୍ତରଖାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ସରବରାହ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୨୯ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
17/12/2020 28/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (729 KB)