ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୨ ଏମବି)
  • ଜ଼ିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
07/01/2019 06/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (221 KB) ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (325 KB) ତୃତୀୟ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (2 MB) ଚତୁର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (283 KB)