ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି ) ଅଧୀନରେ ଦରକାର ସମୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ସକାଶେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୯ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି ) ଅଧୀନରେ ଦରକାର ସମୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ସକାଶେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି ) ଅଧୀନରେ ଦରକାର ସମୟରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ସକାଶେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୩୯ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
27/08/2019 10/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (139 KB)