ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୪୬ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୪୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ (ମିଶନ ଶକ୍ତି) ରେ ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୪୬ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
18/11/2019 04/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (146 KB)