ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯାଲୟ ରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦୯ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯାଲୟ ରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯାଲୟ ରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୦୯ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯାଲୟ
01/07/2019 09/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (109 KB)