ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୮୭ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୮୭ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୮୭ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
22/06/2021 05/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (787 KB)