ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯୦୧ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯୦୧ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୯୦୧ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
13/01/2021 20/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (901 KB)