ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରା:ରୋ:ସେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆହରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୨୫୦୪,ଅନୁଯାଇ ପ୍ରଥୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)

ଗ୍ରା:ରୋ:ସେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆହରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୨୫୦୪,ଅନୁଯାଇ ପ୍ରଥୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରା:ରୋ:ସେ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆହରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା-୨୫୦୪,ଅନୁଯାଇ ପ୍ରଥୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
10/02/2020 25/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (479 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (265 KB) Equivalent Qualification (4 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (635 KB)