ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ଵାରା ୫୩ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ଵାରା ୫୩ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ଵାରା ୫୩ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୭୯ କେବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
09/10/2019 11/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (479 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (265 KB) Equivalent Qualification (4 MB)