ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁର୍ନବସ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁର୍ନବସ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିକ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଦ୍ଵାରା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁର୍ନବସ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୩ ଏମବି)
  • ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ
07/05/2021 18/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)